Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: POLIS MARKET I.K.E. ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διακριτικός Τίτλος: POLIS MARKET I.K.E.

Α.Φ.Μ.: 800619401

Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 132499749000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: ΠΑΡΛΑ 8

Τ.Κ. 481 00

Στοιχεία Διαχειριστή: ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: ΠΑΡΛΑ 8

Τ.Κ. 481 00

Email:

Τηλ:


Παρουσίαση Εταιρείας

ΚΑΔ:

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η ίδρυση, η εκμετάλλευση καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών super market.


Ισολογισμοί-Δημοσιεύσεις

Καταστατικό

2020

@2020 www.polismarket.gr - Web Development by